meiltä saat

logon, yritysilmeen ja graafista suunnitelua

Logon suunnittelu

295 alk.
 • Logon suunnittelu kaikkiin käyttötarpeisiin
 • Logon ideointi puhelimitse tai sähköisesti
 • 3 ehdotusta, joista asiakas valitsee kehitysversion
 • Kommenttikierrokset (max. 2kpl)
 • Lopullinen ehdotelma

Yritysilme

1200 alk.
 • Yrityksen graafinen ilme, jota voidaan käyttää myös verkkosivujen tuotannossa
 • Logon suunnittelu
 • Logon graafiset elementit
 • Väri ja fonttimäärittely
 • Lyhyt ohjeistus
 • Käyntikorttipohjat
 • Lomakepohjat

Graafinen suunnnittelu

85 tunti
 • Flyerit ja esitteet
 • Käyntikortit
 • Esityspohjat
 • infografiikka
 • Mainoskyltit
 • jne...

Logo ja yritysilmeen suunnitelu

Yrityksesi tekee ensivaikutelman yritysilmeen perusteella. Luomme ammattimaisen kuvan sekä hyvin suunnitellun yritysilmeen ja logon mainostoimisto Joensuussa.

Yritysilme toimii brändisi visuaalisena viestinviejänä. Miellyttävä ensivaikutelma on kaikki kaikessa. Se luo uskottavuutta, herättää mielikuvia ja kertoo osaltaan yrityksesi tarinaa. Suunnittelemme yrityksellesi tai tuotebrändillesi ilmeen, jossa kiteytyy brändin ydin. Yritysilmeen suunnitteluprosessin aikana kiteytetään usein myös brändisi kohderyhmät, lupaukset ja arvot sanalliseen muotoon.  Yritysilmeen suunnittelu voi siis myös antaa vankan pohjan koko yrityksesi markkinointiviestinnän kehittämiseen. Huoliteltuun pakettiin pakattuna tuote näyttää huomattavasti paremmalta ja arvokkaammalta, kuten myös yritys, jonka mainoslehtiset ovat viimeisteltyjä ja huolella tehtyjä. Myit sitten palveluita tai tuotteita, se mitä panostat mainontaan, markkinointiin ja yrityksesi ulkoasuun, maksaa itsensä todennäköisesti moninkertaisena takaisin.

Ensivaikutelman tärkeimmät ominaisuudet:

mainostoimisto Joensuu kotisivut ja verkkokaupat

Logo ja liikemerkki

Visuaalisen identiteetin luominen on kokonaisvaltaista toimintaa. Yrityksen logo on usein ensimmäinen elementti, joka näkyy ja näin ollen on yksi tärkeimmistä tekijöistä ensivaikutelman luomisessa. Hyvä logo on omaleimainen, selkeä ja pelkistetty. Suunnittelemme yrityksen toimintaa kuvaavan ja arvomaailmasta viestivän tunnuksen, värimaailman ja typografian. Nämä muodostavat mieleenpainuvan ja vakuuttavan kokonaisuuden, joka toimii yrityksen kasvoina niin painetuissa kuin digitaalisissakin materiaalissa. Hyvin suunniteltu logo toimii eri materiaaleissa mutkattomasti.

mainostoimisto Joensuu kotisivut ja verkkokaupat

Yritysilmeen suunnitelu

Tyylikäs yritysilme viestii luotettavuudesta, taidokkuudesta, sekä panostuksesta yritystään kohtaan. Yritysilmeen tulee tarvittaessa säilyä vuosia uskottavana. Viimeistelty yritysilme tuo usein myös kilpailuedun verrattuna muihin yrityksiin. Yrityksen tai toimintaympäristön kehittyessä voi kuitenkin tulla tarve mukauttaa yritysilmettä uuteen tilanteeseen. Kanssamme selviää, mitä elementtejä on parempi kehittää ja mitkä taas säilyttää. Emme vain suunnittele yritysilmeitä, vaan autamme myös käyttämään ja hallitsemaan niitä.

mainostoimisto Joensuu kotisivut ja verkkokaupat

Graafiset ohjeistot

Graafinen ohjeisto opastaa tunnuksen oikeaan käyttötapaan ja visuaalisen markkinoinnin suunnitteluun. Ohjeisto myös määrittelee yksityiskohtaisesti kaikkien graafisten elementtien käytön ja sen tehtävä on luoda edellytykset yhtenäiselle ilmeelle. Graafisen ohjeiston avulla hallitaan koko markkinoinnin visuaalista ilmettä, yhteneväinen ilme tukee yrityksen viestintää ja vahvistaa imagoa. Ohjeisto sisältää graafisen ilmeen päälinjat, joita noudatetaan yhtenäisen ilmeen luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Ohjeisto on rakennettu huomioiden erilaiset käyttötarkoitukset ja mediat, pyrkien käytännönläheisyyteen ja helppoon materiaalien hallintaan. Yrityksen ei tarvitse olla suuri, että yritykselle on hyötyä ohjeistuksesta. Varsinkin jos eri toimistot tai henkilöt luovat yritykselle markkinointimateriaalia, sekä printtiin että webbiin, niin graafisella ohjeistuksella pystytään varmistamaan, että eri henkilöt työstävät yrityksen brändin edun mukaista materiaalia.

mainostoimisto Joensuu kotisivut ja verkkokaupat

Brändistrategian toteutus

Nykypäivän digitaalisessa maailmassa brändin rakentaminen ei enää välttämättä vaadi vuosikausien ponnisteluja. Etenkin sosiaalisen median ansiosta ainutlaatuiset tarinat leviävät nyt kuluttajalta toiselle nopeammin kuin koskaan. Löytämällä omat vahvuutensa ja kertomalla niistä kiinnostavalla tavalla oikealle yleisölle, voivat myös pienet yritykset ja uudet brändit saavuttaa menestyksen verrattain nopealla aikataululla.

Pyydä tarjous tai kysy lisää